User Avatar

Nguyen Le

Member since Jul 20, 2021
@nguyen-le

Im not a clown. Im the entire circus.

Thích sáng tạo và ra đưa ra ý tưởng.
Kiến thức xã hội vững vàng, cập nhật, nắm bắt xu hướng nhanh chóng.
Không thích bị gò bó trong một khuôn khổ nhất định.
Khuyết điểm: thiếu kiên nhẫn

Send Offer to this Talent by clicking on the button

Send Offer

Crafted Projects