User Avatar

Kim Chi Bùi

Member since Jul 20, 2021
@kim-chi-bui

Sáng tạo, nhiệt huyết, không ngại thử thách
Thích khám pha và học hỏi

Send Offer to this Talent by clicking on the button

Send Offer

Crafted Projects